۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

 

مهندس مریم نوروز زاده

مسئول سرورها و تحلیلگر سامانه ای دانشگاه

 

شماره تماس: 31325747

آدرس ایمیل: norouzzadeh@kmu.ac.ir