۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

 

ابلاغیه های ارسالی برای شرکتهای توسعه دهنده سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت

 

جهت دریافت هر یک از ابلاغیه ها بر روی شماره نامه مربوطه کلیک نمایید.

 

 

شماره نامه   مورخه   موضوع
110/604 98/11/12

 در خصوص تمدید اعتبار گواهی نامه مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک- سامانه های اطلاعات نوبت دهی

 

110/570 98/10/30

 در خصوص تمدید اعتبار گواهی نامه مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک- سامانه های اطلاعات تصویر برداری

 

110/2516 98/10/24

در خصوص وضعیت گواهینامه های سامانه ها

 

110/316 98/06/16

 ابلاغیه استفاده از کدینگ ثبت دستورات و پاسخدهی آزمایش در تبادل اطلاعات الکترونیکی

 

110/307 98/06/10

ابلاغیه استفاده از کدینگ فهرست دارویی در تبادل اطلاعات الکترونیکی

 

110/279 98/05/30

ابلاغیه کدینگ های تبادل اطلاعات داده پیام دندانپزشکی -شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات حوزه سلامت

 

110/276 98/05/30

ابلاغ دستورالعمل پیاده سازی سرویس استحقاق درمان در سامانه های اطلاعات بیمارستانی- توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی بیمارستانی

 

201/448 98/05/13

ابلاغ میزان رشد ضریب آلفای قراردادهای پشتیبانی سامانه های اطلاعات بیمارستانی در سال

1398

110/204 98/04/31

ابلاغیه ممنوعیت تبادل اطلاعات الکترونیکی مستقیم از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت با سایر سازمانها و ارگانها - توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت

 

110/203 98/04/31

پیگیری ابلاغیه ممنوعیت تبادل اطلاعات الکترونیکی مستقیم از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت با سایر سازمانها و ارگانها- توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی بیمارستانی

 

110/1059/د 98/04/23

ابلاغ دستور العمل تعرفه پشتیبانی سامانه های اطلاعات بیمارستانی در سال 1398

 

110/121 98/03/21

ابلاغیه دستور العمل پیاده سازی سرویس داده پیام اطلاعات دندانپزشکی -شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات حوزه سلامت 

 

د/110/662 98/03/12

پیاده سازی ابلاغیه استفاده از  کدینگ فهرست دارویی حوزه نسخه نویسی در تبادل اطلاعات الکترونیکی- سازمان های بیمه گر 

 

110/103 98/03/11

در خصوص تغییر فرم ارجاع- شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بیمارستانی و سامانه های مدیریت خدمات بهداشتی 

 

110/94 98/03/05

ابلاغیه تغییر صندوق بیمه کمیته امداد-شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بیمارستانی

 

110/91 98/03/04

ابلاغیه استفاده از  کدینگ فهرست دارویی -حوزه نسخه نویسی - در تبادل اطلاعات الکترونیکی به شرکت های توسعه دهنده

 

110/14 98/01/25

اسناد تکمیلی ابلاغ سند متحدالشکل گزارش سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی جهت دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد- شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بیمارستانی 

 

110/549 97/12/18

ابلاغ سند فنی سرویس داده پیام تصویر برداری شرکت های توسعه دهنده سامانه اطلاعاتی تصویر برداری و رادیولوژی- سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

 

110/559 97/12/20

درخواست ابلاغ سند متحدالشکل گزارش Timex به شرکت های تولید کننده محصول نرم افزاری تایمکس-سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

 

110/561 97/12/20

ابلاغیه ضروریات ارسال الکترونیکی داده پیام خدمات سلامت برای بهبود رسیدگی الکترونیکی اسناد- شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بیمارستانی  

 

د/110/2450 97/10/29

ابلاغ دستورالعمل تبادل اطلاعات کسورات بیمه ای- سازمان های بیمه گر

 

432/110 97/10/06

پیرو ابلاغ خدمات ستاره دار تحت پوشش برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری معاونت درمان- شرکت های

HIS

400د/23267 97/09/24

دستور العمل معاونت درمان در خصوص ممنوعیت تبادل اطلاعات خارج سازمانی از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به معاونت های درمان دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور

 

415/110 97/09/18

ابلاغ سند کدینگ فهرست دارویی (نسخه نویسی الکترونیکی) مورد تایید سازمان غذا و دارو- شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت

 

411/110 97/09/09

پیرو ابلاغ خدمات ستاره دار تحت پوشش برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری معاونت درمان- شرکت های

HIS

486/110 97/11/02

در خصوص سند رسیدگی الکترونیکی به امور بیمه‌ای پرونده‌های بیماران - شرکت های

HIS

390/110 97/08/13

در خصوص اقدامات اجرایی مصوبات جلسه مورخ 28/07/97 - شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعاتی بیمارستانی

 

1797/110/د 97/08/13

بهره برداری از داده پیام تبادل اطلاعات نسخه الکترونیک با سپاس- نسخ دارویی داروخانه

 

422/110 97/09/27

ابلاغ کدینگ خدمات دندانپزشکی به شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت

 

276/110 97/07/05

ابلاغ نسخه نهایی سند کدینگ طبقه بندی تشخیص بیماری ها (ICD10) مورد تایید معاونت درمان - شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت

1467/110/د 97/07/05

ابلاغ نسخه نهایی سند کدینگ طبقه بندی تشخیص بیماری ها (ICD10) مورد تایید معاونت درمان- دانشگاه های علوم پزشکی کشور

110/د/1200 97/06/06

الزام به ارسال شناسهHID

 

110/120 97/06/06

پیرو راه‌اندازی سرویس‌های نسخه دو پروژه استحقاق سنجی درمان در سطح مراکز درمانی

 

181/110 97/05/22

ابلاغ کدینگ خدمات درمان سوء مصرف مواد - به شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بیمارستانی

 

10110/400د 97/05/06

ابلاغ " دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت و تعاملات الکترونیکی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت کشور"- دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

458/110 96/12/01

ابلاغیه راه اندازی سرویس های نسخ الکترونیکی -شرکت های توسعه دهنده سیستم های اطلاعاتی حوزه سلامت

 

2481/110/د 96/12/01

ابلاغیه راه اندازی سرویس های نسخ الکترونیکی (نسخه پیچی و نسخه نویسی)- دانشگاه های علوم پزشکی

 

339/110/د 96/02/31

ابلاغ دستور العمل تعرفه پشتیبانی سیستم های اطلاعات بیمارستانی- دانشگاه های علوم پزشکی

 

261/201/د 97/04/13

تعیین درصد افزایش مبلغ قرارداد/تعرفه های دستور العمل پشتیبانی سامانه های اطلاعات بیمارستانی

 

241/110 96/06/26

ابلاغ ویرایش سوم کتاب ارزش های نسبی خدمات- شرکت های توسعه دهنده سیستم های اطلاعات بیمارستانی

 

  95/06/15

سند جامع تحول در سیستم HIS جهت اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد (نسخه 1)

 

89604/ت 52333 ه 94/07/11 آئین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
1797/110 97/08/17

بهره برداری از داده پیام تبادل اطلاعات نسخه الکترونیک با سپاس- نسخ دارویی داروخانه

 

1197/110/د 97/06/05

ابلاغ استاندارد تبادل اطلاعات نوبت دهی الکترونیکی در حوزه سلامت - معاونت بهداشت

 

1196/110/د 97/06/05

ابلاغ استاندارد تبادل اطلاعات نوبت دهی الکترونیکی در حوزه سلامت - معاونت درمان

 

1113/110/د 97/05/28

ابلاغ شیوه نامه برنامه عملیاتی سال 97- دانشگاه های علوم پزشکی

 

1075/110/د 97/05/22

عطف به تفاهم نامه همکاری برای استقرار سامانه رسیدگی الکترونیکی اسناد بستری- ابلاغ دستورالعمل فنی- سازمان های بیمه

 

1217/110/د 96/06/22

ابلاغ دستورالعمل تمدید گواهی امضای الکترونیکی- ستادی

 

253/100 96/03/30

ابلاغ دستورالعمل اجرایی برنامه استقرار نظام ارجاع - گام اول */ ده دانشگاه- در خصوص اجرای بند (د) ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت ارتقاء بسته خدمات روستاییان، عشایر و شهرهای با جمعیت زیر 20 هزار نفر با رعایت نظام سطح بندی و ارجاع خدمات – وزیر- دانشگاه های علوم پزشکی

 

8096/300د 97/05/20

ارسال چک لیست اعلام امادگی استقرار نظام ارجاع دانشگاه و راهنمای تکمیل و نحوه ارسال آن

 

9044/300د 97/06/05

ابلاغ متمم دستورعمل نظام ارجاع

 

105861/ت 54607ه

96/08/25

ابلاغیه مشترک سازمان برنامه بودجه کشور –اداری و استخدامی کشور

24726/1 92/05/14

بخشنامه مهاجرت به نرم افزارهای بومی و آزاد/متن باز

 

1400 93/02/07

مجموعه دستور العمل های برنامه تحول نظام سلامت

 

59/110 95/03/26

دستور العمل اجرایی سیستم های اطلاعات بیمارستانی جهت ارسال اطلاعات پرونده های الکترونیکی بیمه شدگان اتباع عراقی و افغانی به سپاس

 

651/110/د 93/06/10

نگارش 2 بخشنامه تهیه صورت الحساب متحد الشکل توسط سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی

 

167/110/د 93/02/30

بخشنامه تهیه صورت الحساب متحد الشکل توسط سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی

 

1486/110/د 93/12/26

اجرای دستور العمل طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های کشور- ارسالی به دانشگاه ها

 

1493/110/د 93/12/26

ابلاغ چارچوب عملکرد سیستم های اطلاعات بیمارستانی پیرامون دستور العمل پرداخت مبتنی بر عملکرد

 

522/110/د 93/05/04

همسان سازی تعرفه های پرداخت

 

838/110/د 93/07/19

ابلاغ تعرفه های خدمات در راستای اجرای ارزش های نسبی جدید خدمات مراقبت سلامت در سال 93- دانشگاه ها

 

49/201/د

93/01/23

دستورالعمل اجراي الزامات اتصال بيمارستانهاي كشور به سپاس در راستاي طرح تحول نظام سلامت كشور