۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

 

 

آذر لاهوتی

مسئول دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

شماره تماس:31325690_31325696

پست الکترونیک:lahooti@kmu.ac.ir