۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

م

 

 

 

 

 

 

آذر لاهوتی

مسئول دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شماره تماس:31325690_31325696
پست الکترونیک:lahooti@kmu.ac.ir