۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند
 
 
یک داشبورد معمولا شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) مربوط به یک هدف یا یک فرایند خاص را در یک نگاه فراهم می کند. در عمل از کلمه داشبورد به عنوان گزارش یا گزارش پیشرفت استفاده می شود.
 
 
وظایف واحد تحلیل داده و داشبورد
 
1. تجزیه و تحلیل داده شامل جمع آوری، تبدیل، تمیز کردن و مدل سازی داده ها با هدف کشف اطلاعات مورد نیاز
 
2. شناخت درست نیازمندی های سازمان و تعریف شاخص های کلیدی عملکردی(KPI)
 
3. اندازه گیری ، نظارت و پایش شاخص های عملکردی کلیدی(KPI)