۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن

 

  اهداف و وظایف واحد سامانه سیب

  • جمع آوری آمار و اطلاعات زیرساخت فناوری اطلاعات نقاط بهداشتی شهرستان ها
  • راه اندازی ، تغییر و جمع آوری سرویس اینترنت ADSL با هماهنگی با مخابرات
  • پشتیبانی ، راه اندازی و بهبود کیفیت اینترنت حوزه سامانه سیب
  • راه اندازی ، تنظیم و نظارت بر سخت افزارهای شبکه حوزه سامانه سیب طبق سیاست گذاری واحد شبکه  و زیرساخت
  • نگهداری و مدیریت سرور سامانه سیب
  • نظارت بر عملکرد کارشناسان شهرستان در حوزه سامانه سیب