۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد

 

اهداف و وظایف واحد وب سایت

 

1. آشنايي با نرم افزار وب سايت دانشگاه و ويرايشگر آن و آدرس هاي وب سايت واحد

2.بررسي وب سايت هاي واحدهاي مختلف واعلام نظرات به مديريت فناوري اطلاعات جهت بهتر شدن كيفيت تمامي وب سايت هاي زير مجموعه

3.آشنايي با استاندارد هاي طراحی وب سايت ( از طريق بازديد از سايتهاي مختلف )

4. به روز نگه داشتن مطالب وب سايت  ( اخبار و اطلاعيه و ... )

5.نظارت كارشناس IT  برروي كار رابط وب سايت ( در صورت متفاوت بودن رابطان )

6. نظارت مستقيم بر روي وب سايت واحد خود ،انتقال مشكلات وپيگيري آنها

7.حضور فعال در برنامه ها و پرو‍ژه وبومتريكس