۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد
 

شرح وظایف واحد نرم افزار

 
 1.  پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاري و بهبود سيستم

 

 2.  مشاوره به واحد مربوطه جهت مكانيزه كردن فرايند ها

 

 3.  هماهنگي با مديريت فناوري اطلاعات در خصوص عقد قراردادهاي پشتيباني نرم افزارها

 

 4.  همكاري در تهيه RFP (تهيه ، تنظيم و مستند سازي نيازها  و انتظارات واحد از  نرم افزار مورد تقاضا)

 

 5 .  آشنايي فني با نرم افزار ها و سخت افزارهاي مربوطه  ( مانند حضور وغياب و دستگاه تايمكس ... )

 

 6 .  آگاهي از كليات  (حيطه و نوع فعاليت هاي تحت پوشش) نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پيگيري مناسب تر مسائل مربوطه

 

 7 .  نظارت و پيگيري روند تهيه فايل پشتيبان (Backup data )  از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشيو آنها

 

 8 . تاييد اتمام كار پروژه ها و يا فاكتور هاي نرم افزاري   

                     

 9 . مطلع بودن از هر گونه تغيير و تحول نرم افزاري در واحد محل خدمت

 

 10 .  پیگیری راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز واحد و ارائه راهکارها و مشاوره در پیاده سازی هرچه بهتر نرم افزار در واحدهای زیر مجموعه 

 

 11.  تهیه مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی کمیته فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری