۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد

 
اهداف و وظایف واحد شبکه و زیر ساخت


1.  نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از Active  و Passive   بر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات

2.  تهيه مستندات جامع شبكه LAN  بر اساس استاندارد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات ( مانند نقشه کابل کشی ها ،مشخصات سرور ،سوییچ ها و ... ) 

3 . آگاهي كامل از كاربرد و نحوه عملكرد تجهيزات Active

4 . آگاهي كامل از نحوه ارتباط مركز تا ساختمان مركزي و دسترسي به شبكه اينترانت و اينترنت

5 . آگاهي كامل از نحوه عيب يابي دروني شبكه LAN  و نحوه رفع مشكلات احتمالي

6 . حفظ ، نگهداري ، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه LAN  موجود

7 . مطلع نمودن مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغيير ، تحول  و نيازها

8 . عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌اي كليه سيستمهاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه ( IP  وكارت شبكه و... )

9 . آشنايي با سيستم عامل هاي سرورهاي عملياتي و مفاهيم اوليه شبكه  Network  + ( اختصاصي كارشناسان )

10.  مطلع بودن از انجام هرگونه عمليات عمراني جدید و تلاش جهت حفظ و نگهداري تجهيزات شبكه و توسعه آن

11 .  آموزش دستگاه مبدل (IP,VOIP) جهت آشنایی با قابلیتهای دستگاه و تسلط کافی بر نحوه ی عملکرد صحیح دستگاه و عیب یابی آن

12 . نظارت روزانه بر عملكرد صحيح دستگاه VoIP  و رفع عيوب احتمالي

13 . نظارت بر صحت عملکرد ups و باطریهای مرکز تلفن