۱۴۰۰ جمعه ۲۴ ارديبهشت

 

معرفی اجمالی HIS

 

سیستم اطلاعات بیمارستان ( Hospital Information System ) به معنای پیاده‌سازی یکپارچه تولید اطلاعات لازم برای مدیریت تمامی فعالیت‌های مربوط به سلامت، از قبیل برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی وتصمیم‌گیری است. همچنین پشتیبانی از فعالیت‌های بیمارستان در سطوح کاربردی، تاکتیکی و استراتژیک  را برای بیمارستان فراهم می‌کند. وظیفه اصلیHIS ، جمع آوری و ذخیره اطلاعات به صورت یکپارچه با استفاده ازکامپیوتر و وسایل ارتباطی است. هدف از HIS، استقرار یک سیستم پردازش، بازیابی و ارتباط دادن مراقبت بیمار و اطلاعات اداری برای تمامی فعالیت‌های مربوط به بیمارستان است. در یک سیستم اطلاعات بیمارستانی،داده‌ها به صورت منسجم در پایگاه داده‌ها ذخیره می‌شوند و در دسترس کاربران مجاز، در محل و در زمانی که داده‌ها مورد نیاز است و در فرمتی که با نیازهای خاص کاربر منطبق باشد، قرار داده می‌شوند. به‌طور کلی مواردذیل از اهداف HIS یکپارچه هستند :

 •  استفاده مؤثرتر از منابع محدودی که برای مراقبت از بیمار در دسترس هستند.
 •   بهبود کیفیت خدمت رسانی به بیمار
 •   پشتیبانی از تحقیق در زمینه‌های آماری از جمله درمان بیماری ها، مصرف داروها و ...
 •  پشتیبانی از آموزش
 •  حفظ سوابق مراجعه بیمار و بازیابی سریع سوابق بیمار در صورت لزوم
 •  پشتیبانی و به روز رسانی یکپارچه سیستم برای مراکز تحت پوشش
 •   یکپارچه سازی فرمت ورود اطلاعات به نرم افزار و فرمت گزارش ها

 

اهداف و وظایف واحد HIS

 

1. نظارت بر آموزش هاي ارائه شده از طرف شركت پيمانكار وگزارش اشكالهاي احتمالي به كارشناس مسئول آموزش HIS


2.  همكاري با مديريت بيمارستان جهت بهتر شدن شرايط كاربري نرم افزار

 

3. نظارت بر فعاليت هاي شركت پيمانكار در زمان سرويس هاي دوره اي و تحويل گرفتن قطعات داغي ( قطعه تعویض شده ) و تایید یا عدم تایید صورت وضعیت های ارائه شده از سوی شرکت

 

4. نظارت بر تهيه گزارش هاي HIS توسط سوپروايزرها و ارسال آنها بصورت فصلي

 

5. هماهنگی و همکاری با سوپروایزر HIS جهت رفع مشکلات موجود در سیستم

 

6. پیگیری آماده سازی زیرساخت HIS جهت راه اندازی نرم افزار HIS و اعلام نیازهای سخت افزاری و زیر ساختی HIS به مدیریت واحد

 


 

معرفی اجمالی PACS

 

سامانه بایگانی و تبادل تصاویر (Picture Archiving and Communication Systemیک سیستم انتقال و ذخیره تصاویر پزشکی است که تصاویر را پس از تبدیل به فرمت دیجیتال از طریق شبکه های سرعت بالا منتقل نموده و آنها را به جای سیستم رایج فیلم های رادیولوژی به فرمت دیجیتال ذخیره می نماید. همچنین این سامانه به پزشکان کمک می کند تا با استفاده از امکانات نرم افزاری متنوع تشخیص سریع تر و دقیق تری را برای بیماران خود انجام دهند.  

 

مزایای استفاده از سامانهPACS 
 

1. زمان

 • تسریع در ضمیمه کردن، دسته بندی و طبقه بندی اطلاعات
 • جلوگیری از تاخیر در مراقبت از بیمار
 • جلوگیری از تاخیر زمانی در گزارش نویسی
 • جلوگیری از گم شدن فیلم ها و دوباره کاری

2. هزینه ها

 • هزینه های چاپ فیلم، شامل فیلم خام، ماده ظهور و ثبوت و …
 • هزینه های تعمیر و نگهداری دستگاه پروسسور
 • هزینه های انسانی

3. فضا

 • فضایی جهت نگهداری کلیشه های فیلم
 • فضایی جهت تاریکخانه، نگهداری فیلم و دستگاه پروسسور

4. افزایش کارایی

 • سیستم ساده تر جهت انجام کارها
 • استفاده های تحقیقاتی
 • استفاده های آموزشی

 

اهداف و وظایف واحد پکس

 

 1.همكاري با گروه رادیولوژی جهت بهتر شدن شرايط كاربري نرم افزار

 

2.نظارت بر فعاليت هاي شركت پيمانكار در زمان سرويس هاي دوره اي   

 

3.هماهنگی و همکاری با سوپروایزر PACS جهت رفع مشکلات موجود در سیستم

 

4.نظارت بر آموزش هاي ارائه شده از طرف شركت پيمانكار وگزارش اشكالهاي احتمالي به كارشناس مسئول آموزشPACS 

 

5.پیگیری آماده سازی زیرساخت جهت راه اندازی نرم افزار PACS و اعلام نیازهای سخت افزاری و زیر ساختی PACS به مدیریت واحد

 

6.هماهنگی و تعامل با واحد تجهیزات پزشکی برای ارتباط با دستگاه  های تصویربرداری