۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

واحد پشتیبانی سخت افزار از واحدهای زیر مجموعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات  می باشد.

اهداف و وظایف این واحد عبارتند از :

 
 

 1 -نظارت بر روند خريد تجهيزات رايانه اي :

       1-1 - دريافت يا تكميل فرم درخواست خريد تجهيزات رايانه اي ( فرم شماره يك )

       2-1 - بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز واحد درخواست کننده

       3-1-  تهيه ليست تجهيزات مناسب با نياز(در صورت تاييد نياز) طبق مشخصات ارائه شده از سوي مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات

      4-1- تاييد فاكتورها از نظر فني و مطابقت با ليست تجهيزات و بررسي قيمت و اعلام نظر احتمالي در زمينه قيمت ها (تاييد قيمت بر عهده كارپرداز مي باشد )

           تبصره - واحد موظف پس از صدور ابلاغ از طرف مدیریت فناوری اطلاعات است مهر اسم و سمت ،جهت رابطين  وكارشناسان ،تهيه نمايد

 

 2 -كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده ،به صورت زير :

       1-2 -  بررسي فني قطعات و گارانتي هاي ارائه شده و مطابقت با ليست تهيه شده وفاكتور تاييد شده

       2-2 - الصاق برچسب ليست قطعات داخلي رايانه ها همراه با مشخصات فني و تاريخ شروع و خاتمه گارانتي قطعات بصورت مشخص بر  روي رايانه هاي خريداري شده ( بهتر است توسط شركت فروشنده انجام گيرد ) و ورود اطلاعات در نرم افزار EXELL

      3-2 - الصاق برچسب كنترل فني در پشت كيس
 

  3 - فرآيند تعميرات  :

      3-1 - نصب سيستم عامل ها ونرم افزارهاي جانبي ،آنتي ويروس و... بر روي رايانه هاي موجود در واحد

      2-3 - تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع عيب تجهيزات در حد آموزش هاي داده شده

     3-3 - نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند ( مانند : چاپگر ) به شركت هاي خصوصي و كنترل كيفيت تعمير تجهيزات

  تبصره - نظارت بر فعاليت شركت هاي پيمانكار طرف قرارداد از طريق چك ليست هاي نظارتي  و ورود اطلاعات مربوط به  تعمیرات در نرم افزار پشتيباني موجود در واحد، صورت می گیرد

  4 - نظارت بر کار قرارداد پشتیبانی
 
  5 - تخصیص و برنامه ریزی اعتبار 1% فناوری