۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي

 

 

شرح وظایف واحد اتوماسیون اداری

 
   1. پشتیبانی نرم افزار مکاتبات اداری دانشگاه

   2.  آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري

 

   3. آشنايي كاربردي با سيستم اتوماسيون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشكال  كاربران شاغل در آن واحد

  4. اطلاع رساني از وضعيت سيستم اتوماسيون اداري و كاربران ( فعال - تغيير سمت و ....)  در آن مركز

  5. پیگیری راه اندازی دبیرخانه و بایگانی مکانیزه و نظارت بر روند صحیح ارجاع نامه به گیرنده

 

  6.  آموزش به مديران جهت بهره برداري صحيح از خدمات موجود در سيستم اتوماسيون وتسهیل و سرعت بخشی به ارجاعات وپیگیری نامه ها