۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد : ۱۳۹۷ شنبه ۱۷ شهريور   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ اسفند   

 

شرح وظایف واحد آمار

 

1- جمع آوری اطلاعات آماری مورد نیاز  واحد های تابعه دانشگاه، سازمان های برون دانشگاهی، وزارت متبوعه و ..

2- کنترل و بررسی آمارهای جمع آوری شده از واحدهای تابعه دانشگاه و پیگیری آنها به منظور رفع اشکالات

3- پاسخگوئی به نیازهای آماری واحدهای تابعه سازمان و یا افراد مراجعه کننده در چهارچوب ضوابط و مقررات اداری 

4- برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه کارشناسان آمار در دانشگاه جهت توانمندسازی کارکنان و برگزاری دوره بازآموزی برای کلیه رابطین 

5- تهیه، تنظیم و انتشار سالنامه آماری

6- تهیه شاخص های آماری هر یک از معاونت های دانشگاه با همکاری معاونت های مربوطه و واحدهای زیرمجموعه و مستند کردن شاخص های مذکور 

7- بروزرسانی آمار و ارقام موردنیاز گروه آمار در اتوماسیون آماری

8- پیگیری و رفع مشکل کاربران نرم افزار اتوماسیون آماری دانشگاه 

9- مدیریت سامانه اتوماسیون آماری به عنوان منبع اطلاعات و آمار رسمی دانشگاه 

10- یکسان سازی تعاریف و مفاهیم آماری 

11- حذف فرآیندهای موازی جمع آوری اطلاعات و استانداردسازی فرآیندهای اصلی جمع آوری اطلاعات 

12- پاسخ گویی به آمارهای رسمی دانشگاه از جمله هیات امنا, بودجه و برنامه ریزی عملیاتی و ...