۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر

 

 

 

مهندس وحید حبیبی فر

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات

   

 31325690

 31325696

 

  habibifar@kmu.ac.ir 

 

 

مهندس سید محسن حسنی صفات

 

معاون مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

31325690

31325696

mhs@kmu.ac.ir

 

 

آذر لاهوتی

 
مسئول دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 

31325690

31325696

lahooti@kmu.ac.ir