۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

آدرس: کرمان - ابتدای محور هفت باغ علوی
          پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان - ساختمان شماره 1 - طبقه اول - مدیریت آمار و فناوریاطلاعات

 

 

تلفن: 96- 31325690(034)

 

 

فاکس: 31325752(034)

 

 

ایمیل: kmuamar@kmu.ac.ir

              itkmu@kmu.ac.ir