۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند
بررسی مشکلات جمع آوری اقلام آماری با حضور گروه آمار دانشگاه و کارشناسان آمار قطب
۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
بررسی مشکلات جمع آوری اقلام آماری با حضور گروه آمار دانشگاه و کارشناسان آمار قطب
بررسی مشکلات جمع آوری اقلام آماری با حضور گروه آمار دانشگاه و کارشناسان آمار قطب
برگزاری اولین جلسه کمیته آمار
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر
برگزاری اولین جلسه کمیته آمار
برگزاری اولین جلسه کمیته آمار
نشست بررسی وضعیت زیرساخت های فناوری اطلاعات در مراکز جامع سلامت
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۴ آبان
در مراکز جامع سلامت
نشست بررسی وضعیت زیرساخت های فناوری اطلاعات در مراکز جامع سلامت
اختلال در سرویس های فناوری اطلاعات
۱۳۹۸ يکشنبه ۷ مهر
اختلال در سرویس های فناوری اطلاعات
اختلال در سرویس های فناوری اطلاعات
برگزاری دوره آموزشی
۱۳۹۷ دوشنبه ۶ اسفند
آشنایی با مفاهیم آماری
برگزاری دوره آموزشی
برگزاری دوره آموزشی PRTG ویژه همکاران فناوری اطلاعات
۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي
برگزاری دوره آموزشی PRTG ویژه همکاران فناوری اطلاعات
برگزاری دوره آموزشی PRTG ویژه همکاران فناوری اطلاعات
برگزاری اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر
برگزاری اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت
برگزاری اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت
برگزاری کارگاه مندلی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۰ مهر
برگزاری کارگاه مندلی
برگزاری کارگاه مندلی
کارگاه تجزیه و تحلیل آماری
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۰ مهر
کارگاه تجزیه و تحلیل آماری
کارگاه تجزیه و تحلیل آماری
راه اندازی IP V6 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۷ جمعه ۱۵ تير
راه اندازی IP V6 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
راه اندازی IP V6 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان