۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

در تاریخ 1398/9/20 جلسه ای با حضور گروه آمار دانشگاه و کارشناسان آمار قطب برگزار گردید. در این جلسه شاخص­های مرحله دوم وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت و نظرات و پیشنهادات در خصوص مشکلات جمع آوری اقلام آماری مربوط به فرم های این مرحله مطرح گردید.