۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

  اولین جلسه کمیته آمار در سال 1398 با حضور جناب آقای دکتر نخعی مشاور ارشد رئیس دانشگاه، جناب آقای دکتر صافی زاده مشاور رئیس دانشگاه در امور ستادی، جناب آقای دکتر مقدری معاون توسعه مدیریت ومنابع، جناب آقای مهندس حبیبی ­فر مدیر

  مرکز آمار و فناوری اطلاعات و کارشناسان محترم اداره آمار و حوزه­های ستادی دانشگاه در تاریخ 98/9/9 برگزار گردید.

در این جلسه به ارائه راهکارهایی برای یکسان سازی تعاریف اقلام و شاخص­های آماری و تعیین منبع استخراج شاخص­ها پرداخته شد.