۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

در راستای به روزرسانی زیرساخت های شبکه ، سرویس های فناوری اطلاعات اعم از اینترنت ، اتوماسیون اداری ، وب سایت و ...

در تاریخ 98/7/12 از ساعت 8 الی 10 صبح دچار اختلال خواهد شد.